Viva Wallet: rozwiązania płatnicze dla europejskich sklepów

Tłumaczenie maszynowe W dziesiątkach krajów, z których wiele ma własne waluty i konkurencyjne przepisy, zarządzanie finansami eCommerce w Europie może być zniechęcające. W przeszłości powodowało to dla problemy, takie jak powolne rozliczanie płatności, skomplikowane przepływy pracy, kłopotliwe wymiany walut, niejasne procesy płatności i wysokie koszty transakcji. WooCommerce, którego misją jest demokratyzacja handlu, zdaje sobie sprawę,…